Olumlu Davranış Desteği

Olumlu Davranış Desteği

Değerli Sezgin VURAN hocamızın anlatımıyla güzel bir eğitimdi.Pozitif enerjisi ve bakış açısı ile öğretmenlere yine örnek oldu:))
Aldığım notlar:

Okulun tüm alanlarında geçerli olan kuralların konulduğu ,aile ve öğretmenler arası iş birliğinin olduğu tüm öğrencileri kapsayan bir yaklaşım OLUMLU DAVRANIŞ DESTEĞİ.

Kurallar az sayıda olmalı.
(Çok sayıda kuralı takip etmek zordur.)
Olumlu kurallar olmalı.
Kurallar anlaşılır olmalı.

Problem davranışın ortandan kaldırılması,problem davranışın azaltılması,iletişim sosyal ve özdenetim becerilerinin kazandırılması,toplumda aktif rol alınması ve toplumda olumlu ilişkiler kurulması ODD’nin amaçlarıdır.

3 aşaması var:
1.aşama tüm öğrenciler için okul genelinde destek sistemleri
2.aşama risk altındaki öğrenciler için sınıf ve küçük grup stratejileri,sınıf içi müdahale programları
3.aşama yüksek derecede risk altında olan çocuklar için yoğunlaştırılmış bireyselleştirilmiş program

1.aşama önleme aşaması nitelikli destek programları ile
2.aşama önleme uygulamalarına yanıt vermeyenler için
3. aşama 1. ve 2. aşamadaki uygulamalara yanıt vermeyenler için..


1.aşama yılda üç kez genel taramanın yapılması-bilimsel dayanaklı uygulamalar-aylık gelişimlerin izlenmesi
2.aşama küçük grup öğretimi,kanıt temelli uygulamalar-haftalık gelişimlerin izlenmesi
3. aşama çok daha kanıt temelli uygulamalar-ilerlemenin yoğun takibi-özel eğitime yönlendirme

OLUMLU DAVRANIŞ DESTEĞİ UYGULAYAN ÖĞRETMEN ÖRNEĞİ
Sınıf bütünlüğü var.
Her birey değerli
Herkes öğrenmeli
Her bireyin görevi var.
Öğretmen öğrencilerden sorumlu ama herkes herkesten ve aynı zamanda her bireyden sorumlu.
Öğrenciye saygı duyulmalı.

Öğrenci kendisiyle ilgilenildiğini bilmeli.
Öğrenci önemli olduğunu hissetmeli.
Sınıfta birkaç kurala ve rutine ihtiyaç var.
Öğrenci merkezli rutinler var.
Öğrenci araç gereçleri toplar.
Öğrenciler övülür.
Kişisel problem çözme becerileri sene başında öğretilir.
Saygı duyma-yönergelere uyma ve güven 3 temel kural.
Uygun olmayan davranışlar için bir takım cezalar var.
Öğretmen bu ceza sırasında üzülmez duygusal davranmaz.
Öğrenciler davranış karşısında ne olacağını bilir.
Günlük rutinler sınıf düzeninin devamlılığı için takip edilen etkinlikler.

Günlük rutin
Rutin değişikliğini tolere etmek de öğretilmeli.

Öğrenci hangi davranışı yaptığında nasıl bir sonuçla karşılaşacağını BİLİR.

Olumlu sınıf iklimi oluşturmak,olumlu bakış açısı geliştirmek,günlük rutinleri oluşturmak,anlaşılır ve açık ifade edilmiş kural koymak,olumlu davranışları kazandırmak için pekiştireç kullanmak,olumsuz davranışları değiştirmede yardım etmek =OLUMLU DAVRANIŞ DESTEĞİ

*Davranış problemlerinin öğrenci özelliğine bağlanması,sınıfta olumsuz davranış avcısı olunması ,sınıf kontrol etmek için efor sarf edilmesi,öğretim zamanının çoğu kısmını sınıf yönetimine harcamak bazı öğretmenlerimizde var ne yazık ki.

Öğrencide uygun davranış olduğunda olumlu geribildirim olmalı.
Öğrenci için cesaretlendirici olumlu betimlemeler yapılmalı.
HER ÖĞRETMENİN BİR RUTİNİ OLMALI.
(Tahmin edilebilir ve yalın bir sıra ile)
GENEL BİRKAÇ KURAL OLMALI.
KURALLAR AZ,RUTİNLER FAZLA OLMALI.
KURALLARI BELİRLEMEDE ÖĞRENCİ DE OLMALI.
KURALA UYULDUĞUNDA OLUMLU,UYULMADIĞINDA CEZALANDIRICI SONUCU OLACAĞINI ÖĞRENCİ BİLMELİ.

**Olumsuz pekiştirecin çok sık kullanıldığı sınıflarda çocuklarda kaygı görülür.
Şu pekiştirme örnekleri kullanılabilir:
kendini pekiştirme-yetişkin desteği-akran desteği-ayrıcalık-etkinlik-semboller-nesne pekiştireçleri-yiyecek-içecek

Olumsuz davranış için ise
ilk önce önleme çalışmaları
sonra
ayrımlı pekiştirme
sönme
mola
tepkinin bedeli
düzeltme kullanılmalı.

HER DAVRANIŞIN BİR AMACI VARDIR.

Problem davranışta
olumlu pekiştireç elde etme
olumsuz pekiştireç elde etme
duyusal uyaran elde etme amaçları söz konusudur.
Sınıftaki kültürel farklılıkları bilmeli öğretmen .
Öğrenen bir topluluk oluşturmalı.
Sınıf toplantıları yapmalı.
Sınıf iklimi oluşturmalı.

ÖĞRETMEN OLMAYI BİZ SEÇTİK O YÜZDEN OLUMLU PENCEREN BAKIP ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ.
öĞRENCİYİ KAÇIRMAK DEĞİL İŞİMİZ.

İlgili Yazılar
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlendi *