Olumlu Davranış Desteği

Değerli Sezgin VURAN hocamızın anlatımıyla güzel bir eğitimdi.Pozitif enerjisi ve bakış açısı ile öğretmenlere yine örnek oldu:))Aldığım notlar: Okulun tüm alanlarında geçerli olan kuralların konulduğu ,aile ve öğretmenler arası iş birliğinin olduğu tüm öğrencileri kapsayan bir yaklaşım OLUMLU DAVRANIŞ DESTEĞİ. Kurallar az sayıda olmalı.(Çok sayıda kuralı takip etmek zordur.)Olumlu kurallar olmalı.Kurallar anlaşılır olmalı. Problem davranışın […]