Disleksi 2

Doğrudan öğretim
konuları küçük basamaklarda sunma
sıklıkla kontrol
içeriğin çok iyi yapılandırılması
rehberli ve bağımsız uygulama
konu anlatım yöntemi

ÖÖG’lerde gidilecek yol model olma—— rehberli-bağımsız
Bilişsel Strateji
sistematik yollar
destekleyiciler sunma
yüksek sesle düşünerek uygulama
ipucu kartları,kontrol listeleri,şematik düzenleyiciler
hatırlatıcılar sunma akronimler

fiziksel ortam düzenlenmeli
günlük rutinler belirlenmeli
günlük rutinler izlenmeli
materyallerde uyarlama
çalışma becerilerinin öğretimi
çeşitli materyaller kullanma
öğretimi uygun hale getirme
sık sık yoklama/değerlendirme
açık yönergeler
ulaşılması kolay hedefler
nasıl öğrenecekleri öğretilmeli
müfredata dayalı öğretim
düzenli aralıklarla kontrol
öğrenmeler birleşmeli(eski yeni)
derse katılım sağlanmalı
ölçüt temelli olarak öğretim düzenlenmeli

ÖÖG’LERDE OKUMA BECERİSİ
Senteze dayalı yöntemler
harf (alfabe yöntemi) harfler sırası ile öğrenilir
ses yöntemi(fonetik)
ses tanıtılır
ses ile harf eşleştirme
sesleri bütünleştirerek okuma
hece yöntemi
hece-sözcük-cümle silsilesi ile öğrenilir

Analize Dayalı Yöntemler
Sözcük yöntemi
sözcük -hece-yeni sözcük
cümle çözümleme yöntemi
hazırlık,cümle,kelime,hece,harf,öykü

ÖÖG’lerde %60-90 okuma problemi
İşitsel yetersizliği olmasa da sorunlu işitsel algı
Yavaş işitsel veya görsel işlemleme
konuşulan kelimelerin seslerini fark edememe veya ayıramama
okuma amacında eksiklik
kelime,cümle,paragraftaki unsurlara dikkat etmede sorunlar
harflerin konuşmanın parçası olduğunu anlamda problemler
akıcı okumada problemler
okuduğunu anlamda problemler

**Hızlı okumak ,akıcı okumak değildir.
Sesli okuyarak okuyamayan,sessiz olarak akıcı okuyamaz.

İlgili Yazılar
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlendi *