Akran zorbalığı

Akran zorbalığı sonrası öğrenci okuldan uzaklaşıyor,okula katılım azalıyor,akran zorbalığı geleceği etkiliyor.

Akran zorbalığının yıkıcı etkisi var.Herkes için güvende hissetme,uyumlu ilişkiler kurmak mühim.

Birey veya grup tarafından savunmasız kişiye fiziksel,psikoloji sonuçları olan,süreklilik arz eden duruma zorbalık denir.Güçlünün güçsüzü incitmesi,hırpalaması,göz korkutma isteği.Kasıtlı olarak zarar verme -süreklilik-zorba ile kurban arasında güç dengesizliğinin olması zorbalık denmesi için ölçütler.

Zorbalık fiziksel boyutta olursa fiziksel zorbalı.Duygusal şiddet de var.Duygusal şiddetin etkileri uzun sürer ve atlatılması zor,dikkat etmek gerekir.
Zorba pişman olmuyor.Zorba birinin duyguları tanıması ,duyguları anlamlandırması gerekli.
Akran çatışması ile akran zorbalığı farklıdır.
Zorbalık çeşitleri

*doğrudan zorbalık(itme,vurma,kızdırma,alay,tehdit)

*dolaylı zorbalık(sosyal dışlama,sosyal izolasyon,dedikodu)
Dolaylı zorbalık kızlarda daha çok görülür.
*Bedensel zorbalık
*Sözel zorbalık
*Duygusal zorbalık
*Cinsel zorbalık
Son dönemde de siber zorbalık kavramı da dikkat çekiyor.

Zorbaca davranış fiziksel saldırganlık-sözel saldırganlık-sosyal yalıtım
Zorbalık bireysel,ailesel veya okula ait nedenlerden kaynaklanabilir.
Tavsiye:Zor çocuk sendromuna bak!

Zorbanın empati yeteneği azdır.Saldırganlık içgüdüsel bir davranıştır.

Zorba olmanın nedenleri çoktur:
aile özellikleri,güç ,baskı kurma,keyif alma,prestij elde etme,fiziksel olarak güçlü olma

Popüler kişinin zorbalığa maruz kalması zordur.
Saldırgan davranış kalıpları yerleşmiş kişi de zorbalığa başvurabiliyor.Şiddete karşı olumlu tutum sergileme özellikleri var.Benlik algısı düşün çocuklar da mağdur oluyorlar.Tepki verebilen mağdur az stres yaşıyor.”Şikayet istemiyorum.” diyen bir öğretmenin sınıfında mağdur çocuk derdini anlatamaz.
SONSUZ SEVGİ,SONSUZ SABIR BİR YERE KADAR,TAŞIRSANIZ SONRA SİZ TAŞARSINIZ.
Akran kabulü de zorbalık için bir etken.Çok fazla aile sorunu olan çocuklar zorba veya mağdur olabilirler.Çocuğa bakan kişinin duygusal tutumu da etken.Saldırganlığa karşı aşırı hoşgörülü olanlar

Zorbalık ve sosyo-ekonomik durum ilişkisi yok.
Aile içi bağlılık çok mağdurlarda.Kendine güvensizlik var mağdurlarda.
Okulun kendine ait ilişki özellikleri,tutumlar,inançlar,duygular,zorbalığa karşı okul politikası da etkili.
Anne babanın tutarsız tutumları çocukları zedeler.Çocuk fiziksel şiddete uğrarsa benlik algısı zarar görür.Anneye fiziksel şiddet uygulanıyorsa çocuk sorunların çözümünde şiddeti uygular.Öfke öfkeyi doğurur.Model olma ile şiddet örnek alınır.
Akran zorbalığı genellikle okullarda gerçekleşir.
Zorbalık yetişkin olmayan yerlerde,gözden uzak yerlerde,kamera olmayan yerlerde oluşur.zorba-kurban-hem zorba hem kurban seyirciler

Zorbanın ailesi iletişimin az olduğu ,sevgisizliğin olduğu ,aşırı kontrol veya disiplinsizliğini olduğu aileler olabilirler.

zorba -kaygı düzeyi düşük,özsaygısı normal veya yüksek,kendilerine bakış açıları  normal,olumlu,otokontrolleri düşük,empati düşük,sağlıklı sosyal becerileri yok,yaşama kızgın,karşıyı suçlayan kendini suçlamayan,hazırcevap,kendinden emin,baskı kurmayı seven,enerjik, aktif,acıya dayanma eşiği yüksek ,kişiler olabilir.
Ailede zorbalar var,aile içi çatışmalar var.Kardeşleri arası ilişki hem iyi hem kötü olabilir.
Akranları tarafından reddedilen çocuk zorba olabilir.Bazen de kabul edilen çocuk de zorba olabilir.
Denetim yok ise zorbalığa müdahale edilmediğinin görülmesi de zorbalığı artırabilir.
Mağdurlar

-Masum mağdur (tepki verir.)
-Pasif mağdur (etkin bir şekilde başa çıkamaz.)
-Kışkırtıcı mağdur
-Olası mağdur (zorbalık görürüm diye korkar.)
Mağdurların özellikleri:
aile hayatı iyi,utangaç,içine kapalı,iletişimi zayıf,sosyal duyarsız,obsesif düşünceleri olabilen,uyum yeteneği zayıf,depresif,özsaygısı düşük,uyku ,yeme sıkıntısı olan,çekici olmadığını düşünen,tehdit edilebilen,yaşça küçük olabilir,konuşma güçlüğü yaşayan,enerji düzeyi düşük,fiziksel olarak güçsüz olabilirler.

Mağdurun ailesi aşırı koruyucu,aşırı ılımlı olabilir.Mağdur yardım istemede isteksiz olabilir.

İlgili Yazılar
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlendi *