Problem Davranışların Yönetimi

Problem Davranışların Yönetimi

Özder tarafından yapılan söyleşide Mehmet ÖZYÜREK hocamızı dinleme şansı buldum.

Aldığım notlar:
İki yaklaşıma göre problem davranış tanımı olur.
Yapısalcı yaklaşıma göre:kişinin yapısındaki bozukluklar ortaya çıkan davranışlar.
Etkileşimci yaklaşım:Sistemde,ortamda etkileşimde bulunduğunda çıkan davranışlar.
Bulunduğu yere uygun davranmıyorsa,uyarana uygun davranmıyorsa bu da problem davranıştır.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ ETKİLEŞİMCİ YAKLAŞIMI BENİMSEMELİ.
Sınıfın normu var ,az konuşma üzerine, konuşma çok olursa problem davranış olur.
Çok olan davranışlar da yapılması gerekenden az yapılan davranışlar da problem davranıştır.
Kişinin kendisinin veya başkalarının öğrenmesini engelliyorsa,
Kişinin kendine veya başkasına zarar veriyorsa davranış problem davranıştır.
PROBLEM DAVRANIŞIN SEBEPLERİ NELERDİR?
Yapısalcı yaklaşıma gidersek problem davranış için bahaneler buluruz.
Bu noktada etkileşimci yaklaşımcı olmalıyız.
Nedenini anlamak için davranışın oluşumunu anlamak ,açıklamak,önlemek ve düzeltme çalışmaları yapmalıyız.
RADİKAL BİR UDA uygulayıcısı olmalı öğretmen.

Etkileştiği çevrenin ürün davranış.
Davranışın öncesinde ve sonrasında olan olaylara bakmalıyız.
Problemin davranışın nedeni ya öncededir ya sonradadır.
Çocuğun kendine değil davranışına odaklanmalıyız.Norma uygun davrandığında da çocuk, öncesinde sonrasında olanlar bize uygun davranışın yapılması adına fikirler verecektir.

UYGUN ZAMANDA UYGUN ŞEKİLDE DAVRANIRSA ÇOCUK DA RAHAT OLUR AİLE DE.

Çocuğun düzeyini dikkate alıp kazanımları analiz edip,becerilerine dikkat edip,bunlara uygun öğretim hazırlığı yapıp ,plan yapıp,sunu yaparsam çocuk uygun tepkiyi verecektir.Onay- beğenme de olursa.
Evde problem davranış çıkmaması için;
(övgü,onay dönütleri bizde çok kullanılmıyor.)
Anne baba ne kadar çok övgü kullanıyorsa davranış problem çıkmaz.
Övgü,onay dönüt sayısını artırınca problem davranış azalır.
Aile kendine baksın ne kadar onaylıyor ne kadar uyarıyor.Uyarı çoksa problem davranış artar,övgü çoksa problem davranış azalır.
OLUMLU ŞEYLERİ ,SÖZLERİ ARTIRMAK ÖNLEYİCİ OLACAKTIR.

Aile size problem davranışla gelirse ikinci gelmeden önce evde ne kadar övgü ne kadar onay ne kadar eleştiri yapıyor bakmalı.
ÖNLEMENİN YOLU ONAYDAN VE YENİ DAVRANIŞ ÖĞRETEBİLMEKTEN GEÇİYOR.
Öyle öğretim sistemi yapmalıyım ki çocukların katılımını sağlarsam,problem davranışı önlemiş olurum.
Gerek evde gerek okulda uygun davranışı yaparsa onay dönütü vermezsem davranışta çeşitleme olur.

Çok iyi gözlemlemeli.

Çocuğun davranışının öncesini ve sonrasını gözlemle.
Problem davranışları önleme,düzeltme ve değiştirme için sistematik olunmalı.
Davranış ölçülebilir,gözlenebilir olmalı.
Ailenin problem davranış dediği şeyin tanımlanabilmesi için aileye sorular yönetebilmeli bunun için de görüşmeler yapmanız lazım.
Davranışın olduğu ortamda anektod kaydı tutulmalı,15 dk kayıtta öncesi sonrası için durumları yazmalıyız detaylıca.
Davranış analizine başlamış oluruz.

Sayısına ,süresine,yoğunluğuna bağlı davranışı tanımlamak gerekir

DAVRANIŞ
*AZALTILACAK DAVRANIŞ
*ARTIRILACAK DAVRANIŞ

Azaltılacak davranış için iki hedef davranış belirlemeli.Azaltılacak davranış varsa orada artırılacak davranış da olmalı.

Sadece azaltılacak davranışa dikkat ederseniz cezayı kullanırım.
Artırılacak davranışa da dikkat ederseniz cezaya gerek kalmaz.

1.tür cezayı çok önermeyiz.
Görmezden gelirsem uygun davranışı ödüllendirmem gerekli.

Olumsuz davranış ile ilgilenmek söz konusu olunca ilgi de pekiştireç olur.

***Davranışı tanımlama
öncesi sonrası olayları belirleme
***problem davranışın işlevlerini belirleme
olayların davranış üzerindeki etkisini belirleme
problem davranışı pekiştiren ne ise onu artırılmış davranışa kullanmak
***davranış değiştirme amaçlarını belirlemek
davranışı ölçmek
***sağaltım planı yapma ve uygulama
pekiştireç türleri belirleme
davranışı hızlı şekilde değiştirmek istersek dönüştürülebilir sembol sistemini bilmek lazım.
Bu sürecin de mahzuru yapay olması.
Çok yapaydan çok doğala doğru gitmek pekiştireç türlerinde.

Pekiştirme türleri ve tarifelerini değiştirerek süreklilik sağlanır.Ayrımlı pekiştirmeyi bilmek lazım.
***İlerlemeyi izlemeİlgili Yazılar
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlendi *