storyjumper ebook yapımı

storyjumper’da Fezail Hocamın derste öğrencilerimize yaptırdıklarını e book haline getirdim. https://www.storyjumper.com/book/read/121658932 sayfasından göz atabilirsiniz.

Aralık 20, 2021

storyjumperda kitap oluşturuyoruz

https://www.storyjumper.com/book/read/121539182 “özel ” vatandaşlar (“private”citizens) e twinning projesi ekim ayı faaliyetleri storyjumper ile ebook haline getirilmiştir.

Aralık 20, 2021

Makale incelemesi

Üç arkadaş olarak işitme yetersizliği olan öğrencilerle yapılan bir çalışmaya dair makaleyi inceledik ve bir sunu hazırladık.Sizlerle paylaşmak isterim. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ydrama/issue/23809/253685 adresinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Aralık 8, 2021