Aralık 8, 2021

Makale incelemesi

ile admin

Üç arkadaş olarak işitme yetersizliği olan öğrencilerle yapılan bir çalışmaya dair makaleyi inceledik ve bir sunu hazırladık.Sizlerle paylaşmak isterim.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ydrama/issue/23809/253685

adresinden makaleye ulaşabilirsiniz.