Problem davranışların önlenmesi

Özder İstanbul, Sinan KALKAN hocamızla bir söyleşi yaptı.Yine faklı bir bakış açısıyla aydınlandım. Bir davranışın problem davranış olması için şu üç özellik gerekir:1.öğrenmeye engel olması2.sosyal etkileşimi olumsuz etkilemesi,çevresindeki kişilere zarar vermesi3.süreğen olması Sosyal duygusal yetersizlik problem davranışların kaynağıdır. Sosyal duygusal gelişim alanı önemlidir.Sosyal duygusal gelişimdeki zayıflık yetersizlik dikkate alınmalı,bu gelişim alanı desteklenmeli.davranışlar problem davranış mı?1.gözlemlediğimiz […]