Otizmde nitelikli eğitim

Otizmde nitelikli eğitim

Yetersizliğin işlevsel betimi:

Yetersizlik çocuğu hangi alanlarda etkilemiş?
Yetersizlik iletişim becerilerini hangi seviyede etkilemiş?
Alıcı dil seviyesi ne?
Sosyal etkileşim becerilerini nasıl etkilemiş?
Davranış problemleri ne seviyede?
Problem davranışı niçin yapıyor?
Hangi pekiştireçler etkili?
Ne tür duyusal özellikleri var?
Örneğin: az gören yetersizlik ifadesi çocuğun nasıl gördüğünü betimlemiyor.
Bir çocuk hangi ışık kaynağında hangi büyüklükteki nesneleri hangi açıdan ve nasıl gördüğünü betimlersem işlevsel betimleme yapmış olurum.

Otizmde işlevsel betimleme kolay iş değil.Her çocuk kendine özgü.
Betimlemeler yazılı olmalı.
Özel öğitim öğretmenleri betimlemeyi yapmalı.

Çocuğun en güçlü,en zayıf yönleri ne?Korku kaygı var mı?Davranışı ne amaçla yapıyor?

Bunları işlevsel betimleme ile ortaya koyuyoruz .Eğitim yaşantısında çocuğun doğru anlaşılmasını sağlar.

OTİZM çocuğa ne yapmış? sorusuna verilen derinlemesine cevap nitelikli eğitim için gerekli.

Farklı farklı pencerelerden çocuğa bakmak mühim.
Tek pencereden bakmamalı.Farklı değerlendirme araçlarını kullanmalısınız.

Tıbbi tanıyı önemsemeliyiz, kısa süreli gözlem ile çocuğu anlayamayız.
Ailenin çocuğun ortamında kayıtlar tutması bizim için çok gerekli.baba ile nasıl iletişimi,kardeşi ile nasıl oyun oynuyor,yemek yemesi ,kendi kendine oynaması..
Ekolojik envanteri ile kestirimsel yaklaşımlarda bulunmamız gerekiyor.
Kontrol listeleri,kamera kayıtları ,aile görüşmeleri gerekiyor.
Eğitsel davranışsal duyuşsal değerlendirme çok çok çok önemli.
Eğitim çocuğun düzeyine göre eğitim yapılır.
Aile çocukla ilgili yazılı kayıtlar tutar,portfolyo tutar.
Ailenin tutukları eğitimciye fayda sağlar.

0-6 yaş arası ise gelişim alanlarında
6 yaş üzeri disiplin alanında neler yapıyor?
davranışsal özellikleri neler?
Ebeveynler bu dönemlerin özelliklerini kontrol listeleri ile hangi becerileri yapıyor hangilerini yapamıyor not alabilir.
Bir sonraki adımı kestirmek için çocuğun performansı iyi görmeli ihtiyaçlarını belirlemek için de.
Hangi uyarana ne tür tepkiler veriyor çocuk?

Eğitim sentez dosyaları oluşturmak gerekli.Öğrenci için kayıtlar okul ortamında da tutulmalı evde de tutulmalı.

Okul döneminde çocuğun düzeyi iyi tespit edilmeli.

Eğitsel değerlendirme sonrası süreçte olacak uzmanların neyi ne kadar yapacağı da belirlenmeli .

ÖĞRENMESİZ ÖĞRETME OLMAZ.
AMAÇ ÇOCUĞUN ÖĞRENMESİNİN BETİMLENMESİ OLMALI.
Çocuğun yapması gerekeni belirtmeli.

Amaç neyin gerçekleştirilmesi gerektiği olmalı.
Çocuğu geliştirmeye odaklanılmalı.
Çocuk gelişimsel süreçte desteklenmeli.
Öğrenme çevresi nitelikli hale getirilmeli.
Koordine olmuş profesyonel eğitmenler.
Aile önce tanıyı hızla kabul etmeli,çocuğun ihtiyaçlarına odaklanmalı.
Aile tanıyı kabul etmediğinde kısa süreli çözümler üretmeli.

Erken tespit-gereksinimlerin ortaya konması-aile öğrenme çevresinde koordine edici olması-ailenin sürecin içinde olması-doğru yol gösterecek uzmanlara ailenin ihtiyaç duyması

Nitelikli eğitimde kanıta dayalı uygulamalar olmalı.
Çocuğun gereksinimine dayalı yöntemler,amaçları en verimli karşılayan yöntemler…

Çocuklarla ilgili anektod kaydı tutmak aileye vermek için.
Whatsapp destek grubu kurarak
edinim,süreklililk, akıcılık genelleme ve uyarlama aşamalarında gitmek için çocukla ilgili kişiler koordine olabilir.
Erken çocukluk evresinde ailenin tutumu ,ailenin çocukla ilgili aktif oluşu çok mühim.
Otizmli çocuklara geç ulaşılırsa ,eğitimden alacağı fayda azalır.
Çocuğun eline telefon,tablet verilmesi iyi değil medya araçları çocuklarımızı zehirler.

Ailelere otizmin anlatılması ,yetersizliğin betimsel işlevi,davranış,UDA,ailenin prosedürü anlatılmalı.Çocuk aile ile yaşıyor aile öğrenecek ki davranışı yönetebilsin. Aileye oyun,özbakım becerileri,..
Çocuğun gereksinimlerine göre eğitimler almalı.
Eğitimci aileyi yanına alabilmeli ki koordinasyon ile davranışları kazandırılabilsin.
Aile eğitim süreçleri ile ailelere eğitim götürebilir uzmanlar.

Öğretmenlik kutsal özel eğitimciler çok çok kutsal.


Bu eğitim için Ersin Ufuk TİMUÇİN hocamıza teşekkürler ediyorum.:)))

İlgili Yazılar
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlendi *