Çatışma ve Stres Yönetimi

Çatışma ve Stres Yönetimi

ÇATIŞMA

Uyuşmayan değer,fikir,inanç veya eylemlerden doğan duygusal gerilim.
İki veya daha fazla kişi arasında olan fikir ayrılığı
İşletmelerde oluşan sorunlar
Örgütlerdeki bireyler arasındaki beklenti uyuşmazlığı
Çatışmalar performansı ve örgüt yapısını olumsuz etkiler.
İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirecek şekilde yönetilmesi çatışma olması da lazım.Yöneticiler zamanının %20 ‘sini çatışmalara ayırıyor.
Sorun anlatırken “kişiselleştirme” algısı var.
Sorun görmeme isteği var.
Mesleki körlük olabiliyorlar.
Genelleme yapmadan dil kullanmak!!!
Korku toplumuyuz ne yazık ki.
Disiplin,hakkaniyet,eşit,adil,mesafeli her yerde şart.
Mesafe insanları korur.
Geleneksel yaklaşım
Çatışma kaçınılması gereken örgütlere zarar veren olaydır.Her çatışma örgüte zarar verir.
Her çatışmayı çözmek yönetimin sorumluluğu.
Çatışmanın doğmasına zayıf iletişim ,bireyler arasında açık olmayan ve güven içermeyen ilişkiler,çalışanların beklentilerine ve ihtiyaçlarına zamanında cevap veremeyen yöneticiler neden olur.
19.yy ortalarında başlamış ve 1940’ların ortalarına kadar sürmüş geleneksel yaklaşım.
***Yönetim sorunu kuşbakışı iyi görmeli.Sorunu yerinde görmeli.
Çatışma istenmez,çatışmadan kaçınılmalı .
Davranışsal yaklaşım
Çatışma ortadan kaldırılamaz.Performanslara olumlu etkisi de olabilir.1970’lerin ortalarına doğru sürmüş.

Modern YAKLAŞIM
Çatışma insanın doğal bir sonucu.Çatışma rekabeti artırır.Çatışma değer yaratır.Çatışma kaynak yaratır.
Belli bir dereceye kadar çatışma istenir ve desteklenir.
-Etkileşimci yaklaşım
Yoğun çatışma örgütün verimliliğini azaltır.
Örgüte yenilik getirecek çatışmalara açık olunmalı.
Çatışma olmaksızın örgüt değişemez.
Çatışma herhangi bir problemin farklı yönlerden algılandığının göstergesi.
Çatışma yönetilecek olumlu bir süreç olmalı.

Çatışmanın Olumsuz Yönleri
*Kuruma bağlılığı azaltır.
*Amaçlar savsaklanır.
*Savurganlık artabilir.
*Çalışanlarda gerilim,stres oluşabilir.
*Kurum enerjisini azaltıp,yok edebilir.
*Çalışanların verimliliğini düşürebilir.

Olumlu Yönleri
*Sinerji meydana getirip yenileşmenin motoru olabilir.
*Monotonluğu azaltabilir.
*Öğrenme ve yaratıcılığı geliştirebilir.
*Güdülenme düzeyini artırabilir.
*Kaynakların daha dengeli dağılımına imkan verebilir.

BİREYSEL ÇATIŞMALAR
-Amaç Çatışmaları
*yaklaşma-yaklaşma çatışmaları
İki olumlu seçenek arasında seçim yapmak
Karar vermenin önemli sonuçları var.
Eş seçimi,iş seçimi,yatırım,…
Birey üzerindeki olumsuz etkileri en az olan çatışma türü.Karar verme aşamasında
“Ben ne istiyorum?Benim önceliklerim neler?Beni ne mutlu eder?”sorularına doğru cevap verilmeli.
*kaçınma-kaçınma çatışmaları
İki veya daha fazla olumsuz seçenek arasından birini seçmek.
*yaklaşma-kaçınma çatışmaları
verilecek kararın hem olumlu hem olumsuz yanlarının olması.

ROL ÇATIŞMALARI
Birden fazla rolün üstlenilmesi durumu
*KİŞİ -ROL çatışması
Kişiden beklenen ile kişinin tutum ve değerleri ile ters düşmesi
rolün inanç ve değer ile uyumsuzluğu.
Vietnam Sendromu
*Rol belirsizliği
Bireyin ne yapacağını bilememesi
Verilen görev ile ilgili netlik olmaması,yeterli bilgi verilmemesi
Rol baskısı olur.Rol çatışması rol belirsizliği son dönemde çok var.

BİREYLER ARASI ÇATIŞMA
Etkileşimde bulunan iki veya daha fazla kişinin arasındaki uyuşmazlık,anlaşmazlık ve farklılık.
Bireyler arası çatışma engellenme ile sonuçlanır.
ENGELLENME:Bireyin arzuladığı bir hedefe ulaşma güdüsünün bir engel tarafından durdurulması.
Amacın aciliyeti ise hissedilen engellenmeyi artırır.
Doğal afet gibi durumlar,sosyal çevre,norm,kanunlar engel yaratabilirler.
Bireylerin karşılaştığı engellemelerin en temel nedeni uyuşmayan,zıtlaşan ihtiyaçlar olması.
Bireyler arasın çatışmada engellenme olunca savunma mekanizması geliştirilir.
-Saldırganlık
*Saplanma
*yer değiştirme nedeni olamayan birine sinirini yansıtmak
*olumsuz tutum takınma karamsar yaklaşma ,pasif veya aktif direnme
-Uzlaşma
*Dengelenme enerjisini başka bir eylemde kullanma
*Mantığa büründürme davranışa kabul edilebilir bir açıklama getirme
*Özdeşim diğer kişinin davranışını gözlemleyerek ona göre davranma
-Çekilme
*Kaçma(fiziksel) /çekilme(ruhsal )
dönüşme/hayal kurma

SAVUNMA MEKANİZMALARINI BİLMEK,ÇATIŞMAYI ETKİN BİR ŞEKİLDE YÖNETMEK İÇİN GEREKLİ.İlgili Yazılar
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlendi *