Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Çocukların Eğitimi

Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Çocukların Eğitimi

Meb ÖZEL EĞİTİM tarafından düzenlenen eğitimde Pınar ŞAFAK hocamızı dinleme ve onu tanıma şansı buldum.Çok güzel bir ışık oldu benim adıma.Teşekkürler hocama .
Aldığım notlar:

Öğretim stratejileri
Bağımsızlığı ön planda tutun.
Tüm amaçlar bağımsızlık için tasarlanmalı.Geleceğe,gelecekte olacaklara odaklanın.Şu an hayatında ne yoksa onları hayatına katmalı.
Beceriler kazandırmalı.Uyaranları artırmak önemli.Sadece sınıfta olunmamalı.
Bundan 15-25 yıl sonrasını düşünerek hareket edin.

Çok engelli birey
birden fazla engelin kombinasyonu ,tek bir yetersizlik türü için yapılan özel eğitim programlarına yerleştirilmeyen birey.

Ağır engelli birey
Bir temel yaşam aktivitesinde geniş çaplı sürekli desteğe ihtiyacı olan birey.

Erken bilişsel beceri basamaklarında önemli beceriler

İletişim ve dil
İşlevsel akademik beceriler
Motor beceriler ve bağımsız hareket
Günlük yaşam becerileri,özbakım ve ev becerileri
Oyun becerileri
Boş zaman becerileri
Davranış-sosyal becerileri
Meslek öncesi ve mesleki beceriler
Çok engelli çocuğu ihtiyaç duyduğu diğer beceriler


Kilometre taşı olan beceriler
amaçlı davranışlar
doğadan ayrışma
nedensellik
nesne sürekliliği
taklit
ortak dikkat


İletişim ve dil
Alternatif destekleyici iletişim bulmalısınız.
“HERKES İLETİŞİM KURABİLİR.”
İletişim kurma yolunu bulun.
En sevdiği noktadan başlamak iyi olur.

İşlevsel akademik beceriler
Erken okur yazarlık becerileri
Günlük yaşamda bağımsız olmayı sağlayacak okuma becerileri
Temel aritmetik,zaman ,para,sayı sayma
fen ve sosyal bilimlere ait beceriler

GÜNLÜK YAŞAMDA BAĞIMSIZLIK AMACINA HİZMET EDEN BECERİLER İŞLEVSELDİR.

Biz işlevsel becerileri öğretmede öncelik sırasına koymada bazen endişe edebiliyor öğretmenler?
Oysa çocuk için uyaranları artırmak bizim için önemli ve gerekli
Çok tekrar lazım.İlgisini çeken ne diye düşünmeli.
Şunu yapamıyor diye bazı şeyleri yaptırmaktan vazgeçmemeli öğretmen.

Motor beceriler ve bağımsız hareket
Hayata uyum sağlayabilmesi için bağımsız dolaşma becerilerine sahip olması gerekir.

Günlük yaşam -özbakım ve ev becerileri
Günlük yaşam becerilerini öğretme sürecinde aşırı koruyucu aileler ve öğretmenler var,öğrenilmiş çaresizlik var
Çocuğun yerine başkası yapınca çocuk ben yapamam diye düşünüyor.Oysa her yaptığımız şeye devamlı onu katmak önemli.
Yeterli uygulama yapmama,gereksiz diye düşünme
Onlarla ilgili yapar/yapmaz gibi düşünceler
BAŞARI BAŞARIYI GETİRİR.
Yardım ve destekle başarıyı tattırıp motivasyonu artırmalıyız.

Oyun becerileri
Oyun çocuğun işi gibidir.
Çocuklar belirli saat oyun oynamalı.Oyuncakla nasıl oynanacağını bilmeyebiliyor,öğretmen birlikte oyuncakla nasıl oynanır öğretirsiniz.

Davranış-sosyal beceriler
Davranış problemleri var ise iletişim güçlüğünden kaynaklanabilir
Davranış problemi olduğunda ilk önce çocuğun sağlık taramasından geçmesini istemeli öğretmen aileden.
Sınıfa ilk geldiklerinde problemler olabilir.
Çocukla iletişim aracı bulun .

Boş zaman becerileri
Her kişi için boş zaman önemlidir.Boş zaman etkinliği iilkokul,ortaokulda kazandırılmalı.Mezun olduktan sonra çocuklarımız evde sıkılıyor ,ne yapacağını bilmiyor.
Çocuğa fırsatlar sunarak hoşuna giden etkinlikleri belirleyin ve boş zaman etkinliği olarak yapmasına imkan tanıyın.

Meslek öncesi beceriler
zamana uyma,sorumluluk ,işin gereğini yerine getirme

mesleki beceriler
gerçekçi
işe yarar
gelecekte yapabileceği
aile ile karar verilen
uyarlama ve destek eğitim verme


GÜNLÜK PLANLAMA İÇİN ÖNERİLER
ETKİNLİK PLANLARKEN
Gerçek nesneler kullanın.
Anlamlı faaliyetlerde bulunun.
İşlevsel günlük hayatta kullanabileceği becerileri öğretin
İlgilerini takip edin
Motive edici malzemeler kullanın.
Motive edici faaliyetler yapın.
Çok duyulu bir yaklaşım benimseyin.
Aktif -pasif dengesini kurun.

BECERİ ÖĞRETİMİ
Doğal ortamda olsun.Ayrı kademelere bölerek öğretin.Gerektiğinde yardımcı olun.Kendi yapsın diye fırsat sunun.Kendi yapabilsin diye uyarlamalar yapın.Beceriye tüm katılım yaklaşımını kullan.

İpucu
İpucu düzeyi
ipucunun geri çekilmesi

Fırsatlar üretin
Becerilerin pratiğini yapmaları için fırsatlar sunun.Öğretilebilir an avantajını kullanın.
İletişimi destekleyin
Tüm iletişim yaklaşımını benimseyin
Normal ses normal ses tonunda konuşun.
Sohbet ortamı oluşturun.
Davranışlarını iletişim olarak yorumlayın.
İletişim için uyarlamalara yer verin.
Tepki için fırsat verin
Çocuğun algılama süresine dikkat edin.
Tepki için yeterli süre verin.
Tepki için cesaretlendirin.
Tepki için uyarlamalara yer verin.
Tepki için fırsatlar verin.
Seçim fırsatı verin
Tercihler sunun
Seçenekler sunun
Seçim fırsatlarını günün her saati ve etkinliğine yayın.
Rutin oluşturun
Günlük rutin oluşturun.Takvim kutuları ile rutini bildirin.
Etkinliğin başladığını,devam ettiğini ve bittiğini bildirin.

verdiği örneklerle çok uygulamaya dönük faydalı bir eğitim oldu.Pınar ŞAFAK hocamızın kitapları alınmaya değer.
önerdiği kitaplar:
Binyamin BİRKAN SÖZEL DAVRANIŞ YAKLAŞIMI
Ayhan Macit MELEKOĞLU AĞIR YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERE İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ

NOT: BİZ bazen öğrencilerimizi kıyaslarken diğerleri ile “normal çocuklarda” gibi yanlış bir ifade kullanabiliyoruz.Pınar hocam “olağan gelişim gösteren çocuk” ifadesini kullanıyor.Bundan sonra ben de onu örnek almalıyım.
TEŞEKKÜRLER…


Ağır Çoklu Yetersizli Olan Çocukların Eğitimi Pınar Şafak - n11.com

İlgili Yazılar
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.Gerekli alanlar işaretlendi *